Menu

Privacy statement patiëntpanel Vivendia

Privacy

Als je aan het patiëntpanel van Vivendia deelneemt, dan is je privacy te allen tijde gegarandeerd. Alle gegevens die je verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd en worden alleen gebruikt voor onderzoek voor Vivendia.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  • Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor onderzoek en worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld.
  • De gegevens die je in het kader van onderzoek aan ons verstrekt, worden altijd anoniem verwerkt. Er wordt nooit op individueel niveau gerapporteerd. Je antwoorden worden bovendien altijd losgekoppeld van je contactgegevens (e-mailadres). Je gegevens worden dus nooit doorgegeven aan derden of gebruikt voor verkoopdoeleinden.
  • Je contactgegevens (e-mailadres) worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen ook nooit aan derden worden doorgegeven. We gebruiken het e-mailadres alleen om u uit te nodigen voor onderzoek of daarover met jou te communiceren.
  • De persoonsgegevens (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, etc.) die je aan ons hebt opgegeven, worden gebruikt om specifieke groepen leden uit te nodigen voor onderzoek.

Hoe zit het met de beveiliging?

  • Je persoonsgegevens zijn goed beveiligd tegen onrechtmatig gebruik.
  • Je persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database. De server waarop deze database staat, is tegen inbraak beveiligd door firewalls, authenticatie en encryptie.
  • Je kunt je persoonsgegevens bekijken en indien nodig veranderen op je eigen persoonlijke pagina. Deze pagina is, door een beveiligde verbinding met internet, alleen voor jou toegankelijk. Andere panelleden hebben géén toegang tot je gegevens! Om in te loggen op de persoonlijke pagina moet je jouw e-mailadres en wachtwoord invoeren.
  • De webapplicatie die gebruikt wordt voor onderzoek is eveneens beveiligd door authenticatie (toegangscode en wachtwoord). Je antwoorden zijn dus niet toegankelijk voor andere panelleden.
  • De gehanteerde software heeft veiligheidsinstellingen die ervoor zorgen dat informatie niet kwijtraakt, misbruikt of gewijzigd wordt. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot je gegevens en enkel voor analyse en kwaliteitscontrole.