Menu

Regionale ziekenhuizen investeren in onderzoek Los Vast en Diabetes Groeimodel

Om de samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek tussen de regionale ziekenhuizen te stimuleren, is in 2016 een promotiefonds gestart vanuit CWZ, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Rijnstate, Sint Maartenskliniek en het Radboudumc. Hiermee wordt het doen van gezamenlijk onderzoek gefinancierd. Op 4 november jl. zijn de gehonoreerde projecten voor 2021 bekend gemaakt en daarbij is het KDCN met onderzoek naar Los Vast en het Diabetes Groeimodel uit 9 ingezonden aanvragen uitgekozen als meest veelbelovend onderzoeksproject. Dit betekent dat er een bedrag van 240.000 euro beschikbaar wordt gesteld om deze instrumenten de komende vier jaar te onderzoeken.

Het onderzoeksteam zal bestaan uit Giesje Nefs, assistent professor vanuit het Radboudumc, Paul Voorhoeve, medisch directeur KDCN en kinderarts/endocrinoloog, Nicole Boerboom en Lianne Wiltink, beiden psycholoog. In de komende maanden wordt daarnaast een onderzoeker aangetrokken voor het promotie-onderzoek naar de oudercursus Los Vast en het Diabetes Groeimodel. Net als bij de ontwikkeling van de oudercursus en het Diabetes Groeimodel zullen de kinderen en jongeren, familieleden en zorgverleners nauw betrokken worden bij het onderzoek.

De oudercursus Los Vast en het Diabetes Groeimodel zijn reeds erkend door de NDF en hebben prijzen ontvangen voor hun innovatieve bijdrage aan de zorg en de kwaliteit van leven. Het gehonoreerde onderzoek kan er voor zorgen dat duidelijk wordt of de instrumenten doen waarvoor ze bedoeld zijn en om te kijken wat wel of niet werkt voor specifieke gezinnen of situaties. Die informatie kan gebruikt worden om aangepaste of nieuwe versies te maken, zodat we een bredere groep mensen nog beter kunnen ondersteunen.