Menu

Feestelijke opening Vivendia

Feestelijke opening Vivendia

Vrijdag 17 mei is de nieuwe locatie van Vivendia, het expertisecentrum voor kinderdiabetes, officieel geopend en vieren we dat Rijnstate nu ook is aangesloten. Radboudumc Amalia kinderziekenhuis en CWZ werken al langere tijd samen in het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen (KDCN). Met de toetreding van Rijnstate en de verhuizing naar de nieuwe locatie is Vivendia opgericht. In dit gezamenlijke expertisecentrum bundelen de drie ziekenhuizen hun krachten om zo optimale zorg te kunnen bieden voor kinderen met diabetes in de regio Nijmegen en Arnhem.

Openingsfeest

Het feestelijke startschot voor de nieuwe locatie aan de Burgemeester Daleslaan 27 in Nijmegen (Polikliniek CWZ Jonkerbosch) werd gegeven door de kinderen zelf, onder toeziend oog van vertegenwoordigers van alle drie de partners binnen Vivendia, waaronder Jan Peter Rake, medisch directeur Radboudumc Amalia kinderziekenhuis, Floor Neijens, kinderarts Rijnstate en Vivendia en Lisanne van Leeuwen, manager bedrijfsvoering CWZ. 

Cindy de Bont, directeur Vivendia: ‘De manier waarop we invulling hebben geven aan dit openingsfeest past helemaal bij waar we als Vivendia voor staan: we hebben laten zien dat je ook grote (sportieve) ambities met diabetes kunt waarmaken en we hebben aandacht besteed aan de nieuwste ontwikkelingen. Zo gaven wereldkampioen judo Joanne van Lieshout en volleyballer Bas van de Goor van de Bas van de Goor Foundation workshops en vertelde internist Arianne van Bon over nieuwe ontwikkelingen van de kunstmatige alvleesklier.’

Samen sterk voor optimale kinderdiabeteszorg

Binnen Vivendia is alle kennis en kunde over met name diabetes mellitus type 1 gebundeld. Bij CWZ is van vroeger uit al veel kennis aanwezig over diabetes bij kinderen. Bij het Radboudumc Amalia kinderziekenhuis zijn er meer mogelijkheden om verder wetenschappelijk onderzoek te doen naar diabetes. Nu Rijnstate officieel is toegetreden, is er nog meer kennis en ervaring binnen het team. Daar hebben kinderen en jongeren met diabetes in de regio profijt van. Door de krachten te bundelen, kunnen we de kinderdiabeteszorg verder verbeteren en vernieuwen.

Meer behandelmogelijkheden

Paul Voorhoeve, medisch directeur Vivendia: ‘Door de samenwerking bij Vivendia brengen we meer kennis en kunde samen waar de kinderen met diabetes en hun ouders profijt van hebben in de behandeling en begeleiding. Omdat er nu meer kinderen in ons centrum behandeld worden, krijgen de behandelaars ook meer ervaring met de verschillende behandelmogelijkheden. Ook biedt de grotere groep patiënten meer mogelijkheden voor het ontwikkelen en uitrollen van innovaties en kunnen we beter onderzoek doen.’

Kwaliteit van leven verbeteren

Floor Neijens, kinderarts Rijnstate bij Vivendia: ‘Door samen te werken in de regio kunnen we voor de lange termijn de zorg voor kinderen met diabetes en de zorg voor het gezin verder optimaliseren. Zo kunnen we goede ondersteuning bieden om de kwaliteit van leven te verbeteren en voorop te lopen in technische ontwikkelingen. Daarnaast willen we ons graag verder ontwikkelen in het bieden van zorg op maat. En met het kind en ouders kijken welke zorg nodig en wenselijk is. We zijn heel blij met de poliklinieklocatie, waar we kinderen in een fijne, huiselijke omgeving kunnen ontvangen.‘

Expertisecentrum

Diabetes is een aandoening met uitdagingen voor kinderen. Zij moeten bij veel activiteiten rekening houden met hun diabetes. Het streven van Vivendia is dat kinderen een zo normaal mogelijk en fijn leven leiden en goed met de diabetes om kunnen gaan. Vivendia biedt naast technische ondersteuning ook begeleiding bij hoe je diabetes optimaal in kunt passen in het leven van het kind en gezin.Vijf jaar geleden kreeg het toenmalige KDCN de erkenning als een STZ-erkend expertisecentrum. Deze is in 2023 verlengd. Dit betekent dat onze zorg voor kinderen met diabetes extra goed is. En dat er niet alleen kinderen uit de regio Nijmegen en Arnhem bij ons komen, maar dat we ook bovenregionale verwijzingen krijgen.