Menu

Positief taalgebruik werkt goed tegen angst en pijn

Ieder kind heeft recht op een optimale medische behandeling en daarbij zullen zorgverleners er alles aan doen om daarbij angst, pijn en stress zoveel mogelijk te voorkomen. Ouders weten vaak niet dat ze zelf ook veel kunnen doen om hun kind hierbij zo goed mogelijk te helpen. In de nieuwe folder ‘Helpend taalgebruik bij ingrepen’ kun je als ouders je kind met positieve taal helpen bij medische ingrepen.

Wat kun je doen?

Het KDCN werkt met focustaal: positief taalgebruik. In de folder op de website van Stichting Kind en Ziekenhuis staat helder uitgelegd wat je beter wel en niet kunt doen om je kind te helpen. Omdat een kind met diabetes vaak medische ingrepen ondergaat, is het extra fijn en belangrijk om dit te weten.

Ondersteuning van het KDCN

Als je merkt dat je kind ondanks al je hulp toch heel angstig voor ingrepen blijft, kan het zijn dat er meer nodig is. Weet dan dat je kind hiervoor door de arts of diabetesverpleegkundige naar de psycholoog van het KDCN verwezen kan worden. Samen met ouders en kind wordt dan bepaald welke behandeling nodig is.

Contact

Heb je vragen? Neem contact op met het KDCN.