Menu

Onderzoek FreeStyle Libre onder patiënten KDCN

Op dit moment is er een onderzoek gaande onder patiënten van het KDCN die de FreeStyle Libre gebruiken of hebben gebruikt. De resultaten worden in maart/april verwacht.

Onderzoekers

De onderzoekers zijn Michelle Tiemessen (student-onderzoeker), drs. Renée van Piggelen (kinderarts) en dr. Bas Schouwenberg (internist-diabetoloog).

Doel van het onderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken naar wat het effect is geweest van de inzet van de FreeStyle Libre op de regulatie van de diabetes bij kinderen met diabetes type 1. Ook kijken de onderzoekers naar patiëntervaringen bij het gebruik van de FreeStyle Libre.

Voortgang

Inmiddels zijn alle patiënten en/of ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor het onderzoek benaderd. Er waren veel reacties op onze oproep over het onderzoek naar de FreeStyle Libre. Hier zijn we erg blij mee! We vroegen patiënten en/of ouders/verzorgers om toestemming om hba1c-waardes en sensorgegevens te verzamelen en te gebruiken. Daarmee onderzoeken we het effect van de FreeStyle Libre op de regulatie van de diabetes. Ook vroegen we om een enquête in te vullen. Daardoor weten we meer over de patiëntervaringen met de FreeStyle Libre.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen in maart/april bekend worden. Ze komen dan ook op deze website te staan.

Vragen?

Heb je vragen over het onderzoek, neem dan contact met ons op.