Menu

Bas Schouwenberg gastspreker op congres over diabetes

Hij is internist van het KDCN en vertelde over de toekomst van diabetes. Bas Schouwenberg was uitgenodigd als gastspreker op het online lustrum congres van de vereniging van diabetes verpleegkundigen op 25 maart.

Ontwikkelingen

Bas schetste een beeld van de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van type 1 en type 2 diabetes. De komende jaren verwachten we een forse toename van het aantal patiënten diabetes wereldwijd. Dit gaat vooral om patiënten met type 2 diabetes. De grootste toename zal zich voordoen in de zich ontwikkelende landen die juist de minste resources hebben.

Diabetes type 1

Bas: ‘Op het gebied van type 1 diabetes is de verwachting dat er een verdere technologische ontwikkeling in insulines (sneller en juist langer werkend) en (hybrid-)closed-loop systemen zal zijn. Ook zullen er steeds meer ontwikkelingen zijn op het gebied van genezing en vertraging van type 1 diabetes. Dit zal voor de meeste bestaande patiënten met type 1 diabetes nog ver weg zijn.’

Rol behandelteam

De rol van de diabetesverpleegkundige en het behandelteam zal door technologische ondersteuning en online contacten gaan veranderen. Voor type 2 diabetes is het duidelijk dat de behandeling vooral wordt gericht op het voorkomen van hart- en vaatziekten en dat leefstijl belangrijk is. Bas: ‘Al weten we nog niet goed hoe we bij grote groepen patiënten duurzaam leefstijl veranderingen kunnen bewerkstelligen. Dat gaat lastig worden zolang het aanbod aan ongezonde producten groot en goedkoop is.’